Ζωή

Γαβριηλίδου

Λογιστικό - Φοροτεχνικό Γραφείο

Επιχειρήσεις

Το λογιστικό μας γραφείο προσφέρει στις επιχειρήσεις αξιόπιστες λογιστικές υπηρεσίες. 

- Τήρηση βιβλίων επιχειρήσεων

- Παρακολούθηση βιβλίων αγροτών ειδικού και κανονικού καθεστώτος

- Ενάρξεις, μεταβολές, διακοπές εταιριών

 - Δηλώσεις ΦΠΑ, Παρακρατούμενων Φόρων, Φορολογίας Εισοδήματος

 - Πλήρης κάλυψη εξωτερικών εργασιών σε Δημόσιες Υπηρεσίες 

- Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών - προμηθευτών

- Μηχανοργάνωση

- Ενημέρωση για την πορεία της επιχείρησης καθώς και ενημέρωση για κάθε νέο φορολογικό μέτρο 

- Μισθοδοσία: Εργατικά και ασφαλιστικά

- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις ΟΑΕΔ

Κουγιουμτζίδη 3, Τ.Κ. 58100, Γιαννιτσά

2382023897

6972136183, 6947195326

zoigavriilidou@gmail.com