Ζωή

Γαβριηλίδου

Λογιστικό - Φοροτεχνικό Γραφείο

Ιδιώτες

Το λογιστικό μας γραφείο προσφέρει στον ιδιώτη αξιόπιστες λογιστικές υπηρεσίες.

- Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος Ε1, Ε2

- Δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης Ε9

    - Αιτήσεις επιδόματος τέκνων, επιδόματος πετρελαίου, και κάθε είδους αίτηση

    - Ρυθμίσεις οφειλών

    - Σύνταξη και κατάθεση Μισθωτηρίων Συμβολαίων στο taxis

                        - Δηλώσεις κατοίκων εξωτερικού

Κουγιουμτζίδη 3, Τ.Κ. 58100, Γιαννιτσά

2382023897

6972136183, 6947195326

zoigavriilidou@gmail.com